Soloppvarming


Solcellepaneler for oppvarming

Solcelle paneler finnes i forskjellige kvaliteter. Felles for de alle er at de nyttigjør en gratis energi, solen. Bildet viser paneler i plast, montert for å holde et svømmebasseng varmt hele året. For sanitærvarme brukes andre paneler som er mer effektiv. Solcelle paneler er ikke en standardvare. Hver installasjon prosjekteres inviduellt, og der kan Nilsen Multiservice S.L. trekke veksler på kompetansen til de forskjellige leverandører.

Det som tilbys er solcellepaneler som varmer opp vann. Dette vannet kan igjen brukes til radiatorvarme, gulvvarme, forvarming til sanitærvann og eventuelt til oppvarming av svømmebasseng. En slik installasjon har en lagringstank som skal fungere som et varme magasin, mens solen er nede. I en slik installasjon monteres det også alternativ varmekilde, som automatisk kommer inn dersom solcellepanelene ikke gir nok varme.

For svømmebasseng er det helt optimalt, kombinert med ett Thermo teppe, som legges på vannet om vinteren når bassenget ikke er i bruk. Da klarer man å holde rundt 20ºC i bassenget, selv på den kaldeste vinteren.

Solenergi kan aldri erstatte annen energi helt, men kan være med på å redusere strøm og/eller gass regningen.

  • Dersom energibesparelsen med solenergi er mindre enn 30%, har installasjonen vært en skuffelse.
  • Ligger energibesparelsen rundt 35 – 40% ligger den innenfor normalen.
  • Er energibesparelsen 40% eller mer, har det vært en særdeles vellykket installasjon.

Ut fra det kan man regne ut forrentningstiden på solcellepanel. Altså hvor lang tid det tar før redusert energikostnad har betalt for solcelle panelene. Normalt ligger dette på 15 – 20 år, eller årlig avkastning på rundt 5% av investert kapital.

Det finnes også varmtvannstanker for installasjon på taket, der tanken har to kammer, og solen forvarmer vannet før det kommer inn til tanken med det elektriske elementet som varmer vannet opp til den temperaturen man vil ha.