Autoconsumo.

Har fått noen spørsmål om hvordan autoconsumo, eller sjølproduksjon, av elektrisetet fungerer. Det er to alternativer for å "lagre" elektrisitet. Den ene måter er ved bruk av batterier, som som jeg alltid av frarådet. Det er fordi det dobler investeringskostnaden, og gjør investeringen mindre lønnsom.

Det neste, og beste, alternativer er å selge overskuddsstrømmen, når man poroduserer mer enn man bruker, for så å kjøpe den tilbake når man trenger den, f.eks om natten. Å få dette til har vært en utrolig reise gjennom spansk byrakrati, men vi har fått det til for kunder som har strømkontrakter med Iberdrola og Fenie Energia. Vi har, så langt, ikke fått det til med kunder som bruker Energia Nordica.

Så til bildet. Det brukes måleenheten Kwh (1.000 W forbruk pr time, noe som er beregningsgrunnlagt for prisen på elektrisitet)

Den sorte linjen viser boligens strømforbruk. Den grå delen er der elektrisiteten er kjøpt, den grønne der forbruket er forbruk av egenprodusert elektrisitet. Den orange er overskudd, som er solgt til nettet.

Denne plansjen viser forbruk og produksjon 19 januar 2021, noe som ikke er optimal da man om vinteren har svakere sol, lavere solvinkel og færre soltimer. For strømmen man selger får man ca 1/3 av kjøpsprisen, altså har man solgt 3 Kwh, så kan man kjøpe tilbake 1 Kwh for samem summen.

Denne dagen hadde boligen et totalt strømforbruk på 11,71 Kwh, av dette var den egenproduserte delen 3,47 Kwh, slik at kjøp av elektrisitet var 8,24 Kwh.

Samme dag var sjølproduksjonen 25,1 Kwh. Av dette ble 3,47 Kwh brukt i boligen, mens det overskytende 21,63 Kwh, ble solgt til Iberdrola.

Dette salger tilsvarer prisen av å kjøpe 7,21 (som er 1/3 av det som ble solgt) og det trekkes så fra de 8,24 Kwh som ble kjøpt.

Slik at summen for dagen er at kunden kjøpte, og betalte, for 1,03 Kwh. Slik at energikostnadene denne dagen er 0,18 Euro inkl IVA.

Dette bildet er hentet fra en tre fase installasjon som har maks kapasitet på 5,5 KW.

Solcellestrøm

Nilsen Multiservice S.L. har lenge styrt unna fotovoltios, solcelle paneler som produserer strøm. Nå er tiden kommet for å revurdere dette. Det er i hovedsak tre ting som aktualiserer dette:

  1. Solcelle panelene er blitt billigere og mer effektive.
  2. Strømprisen bare fortsetter å stige i Spania. (opp 16% siste år)
  3. Den idiotiske "støtte skatten" (impuesto del respaldo) vil forsvinne i løpet av året.

I tall gjør dette at man kan redusere strømregningen med 30 - 50% og investeringen vil betale seg i løpet av 4-5 år. Det tilsvarer 20 - 25% avkastning på investert kapital.

Til sammenligning kan det nevnes at for 10-12 år siden ville en slik investering betale seg i løpet av 20-25 år. Eller 4 - 5% avkastning på investert kapital.

En innføring i solcellestrøm

Solcellestrøm

Her har  vi overlevert det første anlegget for produksjon av egen strøm.

Anlegget består av 16 sol celle paneler, som opptar 24 m2 av taket. Dersom noen vil kommentere at det ikke er montert helt symetrisk, så er det riktig. Vi hadde en skorstein å ta hensyn til.

Anlegget har en maks kapasitet på 4,6 KW, og under prøvekjøringen ga det nesten 3,8 KW.

Anlegget er montert i Alfaz del Pi, og vi har avtale med eieren at vi kan bruke det som visningsanlegg.

Dette anlegget oppfyller myndighetenes krav til anlegg for "sjølprodusenter" av strøm, og er koblet opp mot det eksisterende anlegget fra Iberdrola. Systemet fungerer med at primært henter husets egenprodusert strøm, men dersom det ikke er nok vil det supplere helt eller delvis med strøm fra Iberdrola. Skifte mellom strømkilder merkes ikke overhode. Det eneste kunden vil merke det på, er strømregningen, som vil bli betydelig mindre.

Dersom det er noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt.

Panelene ferdig montert
Panelene ferdig montert
Innvendig installasjon
Innvendig installasjon
Display viser effekt
Display viser effekt