Valg av anlegg.

Det finnes utallige varianter av merker og anlegg. Jeg skal ikke fokusere på ett spesielt merke, men heller komme med noen generelle betraktninger om temaet.

Det er kanskje tre typer som peker seg ut. Det er ”splitt pared”,  der man har en innenhet på veggen, og en kompressorenhet ute. Eller ”multi splitt” der man har mer enn en innenhet koblet opp mot samme kompressorenhet.

Neste er ”conductos” eller kanaler, der innenheten normalt monteres over ett senket tak på badet og luften ledes rundt i boligen gjennom kanaler.

Det siste er ”casette”, der innenheten monteres i tak, veldig gunstig i store rom, der luftstrømmen kan ledes i fire retninger samtidig.

Støy:

Støy måles i desibel (Db.) og vanlig bakgrunnsstøy/sus i naturen ligger rundt 30 Db. Lyder under 25 Db vil det menneskelige øre normalt ikke oppfatte. En bil som passerer forbi huset, avhengig av hastigheten og avstanden til boligen, vil avgi ca. 60 Db. Støy.

På air condition anlegg måles støy i en avstand på 1 meter fra innenheten og 5 meter fra utenheten.

Hvilket anlegg?

Dersom det ligger en ”pre installasjon” i boligen, så er det anbefalt å bruke den. Både rent praktisk og estetisk.

Skal man ha inviduelle anlegg på flere rom, er det billigst og montere separate anlegg, altså ett ”splitt pared” på hvert rom. Men da skal man huske på at elektrisiteten i Spania er den tredje dyreste i EU. ”Multi split” er dyrere og montere, men er langt billigere i drift.

Det neste er støy i anlegget. De billigste anleggene har ikke den støydempingen som noe dyrere anlegg har. Videre er det luftrensing. Det finnes anlegg som renser luften slik at det er påstått at astmatikere kan redusere bruken av medisiner. Uten at jeg har bekrefte denne påstanden.

Pris:

Det har utviklet seg ett marked der kunden spør om pris, og ingen ting annet. Det har gjort at de aller fleste produsentene har utviklet modeller som er ”strippet” for støydemping, luftrensing etc. For å få prisen ned. Det kan sammenlignes med kjøp av en bil, der kjøperen kan velge hvilken utstyrspakken en vil ha. Men i stor utstrekning spør ikke kjøpere av aircondition om utstyrspakken, kun om prisen. Og som alltid, der er en sammenheng mellom pris og produkt, uansett produsent og leverandør.