Rent drikkevann rett fra kranen

Hvorfor en drikkevannsrenser?

Vann er helt nødvendig for alt liv, og vi som kommer fra Nord-Europa er så vannt til rent drikkevann, at vi sjelden ofrer det en tanke. De fleste steder i Norge er vannet vi tapper av kranen bedre enn det vannet vi kan kjøpe på flaske.

I EU er det ett drikkevannsdirektiv, og alt vann som kommer gjennom kommunale vannverk, oppfyller dette direktiver, også i Spania. Vannet blir renset og gjennomgår UV bestråling, for å ta knekken på bakterier som eventuelt måtte være i vannet. (En del bakterier finnes helt naturlig i vann). Men for å hindre bakterievekst i vannet før det kommer frem i forbruker tilsettes det kjemikalier. I Norge er det vanlig å tilsette fluor, mens det i Spania brukes klor.

Drikker man klorholdig vann, kan det skje at man ”tar knekken” på den bakteriekulturen, eller deler av den bakteriekulturen, man har i magen, og som er en del av fordøyelsessystemet. Dette kan medføre kvalme, magesmerte og i verste tilfelle oppkast og diare. Derfor er flaskevann er stor artikkel i Spanske butikker.

Rensesystemet som her er omtalt løser det problemet, og bæring av vannflasker vil være historie. Det er rensing i fem etapper:

  1. Partikkelfilter som fjernet partikler større en 5 Micron (5/1000 mm.)
  2. Karbonfilter som fjerner smaksstoffer.
  3. Klorfilter som fjerner klor i vannet
  4. Osmosemembran som fjerner alt, liketil eventuelle bakterier og kalk.
  5. Men for å være helt sikker, er det siste filteret ett anti bakterie filter.

Det er ikke noe nytt i dette. Omvendt Osmose har lenge vært brukt i skipsfarten for a lage ferskvann av sjø. Brukes også på oljeinstallasjoner. Små anlegg for privatbruk har eksistert i 10-15 år. Det nye er prisen. De er blitt billigere og billigere.

Nilsen Multiservice S.L. leverer og monterer renseanlegg basert på omvendt osmose for kun € 220*, inkludert IVA og montasje. Anlegget har en kapasitet på inntil 150 l/dag. Prisen på dette anlegget ferdig montert er mindre enn en familie bruker på flaskevann pr. år. Dette er en av de sjeldne innvesteringene som tjenes inn i løpet av første driftsår.
Vedlikeholdskostnad er ca € 45 pr år (filterskifte). Anlegget monteres normalt inne i kjøkkenbenken, og det monteres egen vannkran for drikkevannet.

*Det forutsettes at vannntrykket i boligen er over 3 bar, hvis ikke må det monteres en trykkpumpe mot tillegg i prisen.
NB: Så langt har vi ikke truffet på en eneste bolig som ikke har hatt tilstrekkelig vanntrykk.

AQAdrink

Dette er behandling av vann med magnesiumfilter. Flitret fjerner klor, og det meste av kalk, og tilsetter magnesium. Filteret kobles direkte til kaltvannskranen på kjøkkenet, og tar liten plass i kjøkkenbenken. Videre har enkelte klaget på at vann som renses via osmioses blir smakløst, det vil ikke skje her. Magnesium som tilsettes vannet er gunslig for kroppen, og ca 75% av befolkningen har for lite magnesium i seg. Hver liter vann vil gi ca 25 mg magnesium.

Dette produktet er mer vannbehandling enn det er rensing. Det kan være greit å huske på. Vinteren 2017 da det kom kolibakterier i drikkevannet i flere kommuner, ville de bli stoppet av oismoise. Dette filteret stopper ikke bakterier. Men da skal man også være klar over at det er svært skjelden at det kommer bakterier i drikkevannet. Alt drikkevann som leveres gjennom offentlige vannverk, oppfyller EU sitt drikkevannsdirektiv.

Avkalking av vann

Kalk i vannet er et betydelig problem i Spania. Vi leverer og monterer avkalkningsanlegg for privatboliger. Fjerning av kalk fra vannet forlenger levetiden betydelig på alle apparater som varmer opp vann.

  • Vaskemaskiner
  • Oppvaskmaskiner
  • Varmtvannsberedere etc

Samtidig unngår man at siler går tett på grunn av kalk.

Normalt vil en avkalker tjene seg inn i løpet av 5 år. Driftskostnadene er saltet som går med for å vaske ut kalken, ca 8 Euro / 25 Kg sekk. Forbruket av salt er igjen avhengi av mengden av kalk i vannet (noe som kan variere mye fra vannanlegg til vannavlegg), og hvor mye kalk en vil ha i vannet etter avkalkning.

Og kombinerer man dette med et partikkelfilter før avkalkeren og ett kullfilter etter avkalkeren har man drikkevannskvalitet på vannet i hele huset, og i tillegg uten kalk.


Hva er kalk?

Kjært barn har mange navn. Det snakkes om hardt vann, kalk og kalsium. Alt er det samme.

Kalk i vann kommer fra avleiring fra kalkstein som vannet berører på sin ferd mot konsumenten. Vanlig filtrering vil ikke fjerne kalk fra vannet. Kalk er gunstig for kroppen, men problemet er at den avleires i rører og verst er problemet der vannet varmes opp. Hvem har vel ikke sett varmeelementet i tekokeren bli hvitt av kalk?

Omvendt Osmose vil fjerne kalk, men å rense alt vann til boligen ved osmose for å bli kvitt kalk, er en relativ dyr prosess. Og det er lite hensiktsmessig, og det er dyrt, og ha drikkevannskvalitet på vannet som brukes til vasking, toaletter etc.

Det har vært lansert ett system der man ved hjelp av magnetisme reduserer og/eller fjerne problemet. Dette produktet, som er patentert, har ikke hatt noen suksess i markedet, og da lurer jeg på hvorfor, og Nilsen Multiservice S.L. har aldri solgt det.

Det som da gjenstår, og som er grei løsning, er å fjerne kalk ved hjelp av salt. Dette monteres på inntaket til boligen, slik at alt vann som kommer inn i boligen blir uten kalk. Avhengig av boligens størrelse, og de installasjoner som boligen har, er det beregnet at en slik investering er inntjent i løpet av 5 år, eller en 20% årlig avkastning på innvesteringen. Avkastningen kommer som forlenget levetid på installasjoner som varmer opp vann. Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, varmtvannsberedere. Samtidig som man reduserer risikoen for at ventiler i toaletter lekker, siler i kraner og rør går tett.