Offentlige basseng.

Den 04.07.2018 kom det en ny forskrift som gjelder offentlige basseng i Comunidad Valenciana. I denne sammenheng er offentlige basseng beskrevet som; Basseng til hotell, basseng til sameier (comunidader) og basseng til badeland (vannparker). Denne forskriften har vi ikke vært klar over, men alle de anlegg vi har montert oppfyller kravene i forskriften.

Forskriften, utstedt av Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica, setter mange krav. Her er noen av dem:

1. De som står for vedlikeholdet skal ha dokumentert kompetanse.

2. Dosering av kjemikalier i vannet skal skje automatisk, og inndirekte. Kjemikalier skal aldri helles direkte i bassenget.

3. Det skal være en vedlikeholdsplan for bassenget og installasjonene som tilhører, dusj, toalett etc. Og det skal føres en logg over vedlikeholdet.

4. Det skal foretas vann analyser hver måned av godkjent labratorie, og analyserapporten skal oppbevares i minst 2 år.

5. For innendørs basseng er det krav om kontroll av luftfuktighet og CO2 i luften.

Forskriften plasserer også ansvar dersom forskriften ikke blir fulgt.

Nilsen Multiservice S.L. har systemer som for automatisk vannkontroll, som oppfyller kravene forskriften. Vi kan også utarbeide vedlikeholdsplan for basseng.

Saltvannsbasseng

Nilsen Multiservice S-L. leverer og monterer utstyr for saltvannsbasseng.

  • Ikke røde øyne
  • ikke tørr og irritabel hud
  • Ikke kjemisk klor
  • Mindre vedlikehold
  • Mindre kostnader

Nilsen Multiservice S.L. påtar seg også rent vedlikehold for svømmebasseng. Vi leverer og monterer også utstyr som automatisk kontrolerer og regulerer vannkvaliteten, noe som er veldig aktuellt der mengden av personer som bruker bassenget kan variere mye fra dag til dag. F.eks i urbanisasjoner. For de som har egen bassengtjeneste, gir vi opplæring i bruken av det utsyret vi monterer.

Videoen under vil besvare de aller fleste spørsmål om temaet, og gjør det ikke det, skal du/dere ikke være redd for å spørre.

Rengjøring av basseng

Dette er "Fritjof". Robot for vasking av basseng. Dette er noe av det yppertste som finnes på markedet. Vasker bunnen, sidene og vannlinjen. En rengjøring koster 60 Euro + IVA

Før og etter rengjøring. Det var i all hovedsak sand som hadde fått ligge i bassenget, og kalken i vannet satte den fast til flisene. Rengjøringen fjernet både kalken og sanden. Og hva brukte jeg?? Det var i alle fall sterkere enn Zalo ;)

Der var det første anlegget montert. Helautomatisk anlegg for kontroll av vannkvaliteten i svømmebasseng. Vi takker for oppdraget, og ønsker Jan Lepsøe til lykke med nytt anlegg. Kanskje det mest avanserte anlegget som finnes på markedet.

Der var det første anlegget montert. Helautomatisk anlegg for kontroll av vannkvaliteten i svømmebasseng. Vi takker for oppdraget, og ønsker Jan Lepsøe til lykke med nytt anlegg. Kanskje det mest avanserte anlegget som finnes på markedet.

Diverse

Vår leverandør ac systemer for saltvann basseng.

Bright Blue. LDA, Linhó, Portugal

Produsent av utstyr for saltvannsbasseng, utstyr som kan kjøres manuelt, halvautomatisk, eller helautomatisk. Genialt for basseng som er uten tilsyn deler av året.