18. des, 2021

Støtte til instalasjon av solcelle anlegg

STØTTE TIL INSTALLASJON AV SOLCELLE ANLEGG?

 Vi har ved flere anledninger blitt spurt, av kunder, og det finnes direkte støtteordninger for installasjon av solcelle paneler i Spania, i form av investeringsstøtte. Da vi svarer nei til det, stiller de seg undrende til det, fordi det har de lest i avisen.

 Det har vært norske journalister som har skrevet om direkte støtte midler til slike investeringer. Nå ser jeg enkelte leverandører reklamerer med inntil 40% investeringsstøtte til private husholdninger, og setter det opp i en kalkyle hvor dette legges inn. Problemet er bare at disse midlene ikke eksisterer. Om dette gjøres for å villede mulige kunder, eller om det er av ren uvitenhet, vites ikke, men det blir like feil uansett. 

Nilsen Multiservice S.L. startet med installasjon av solcelle paneler så fort som Real Decreto de Autoconsumo kom i 2018, og har i denne tiden prøvd å holde seg ajour på de regler og normer som gjelder. Uten at det har gjort oss til noe orakel på feltet. 

Det som i alle fall gjelder i dag er en Resolution av 27 september 2021, fra Grenalidat Valenciana, som ble offentliggjort 4 oktober 2021. Denne åpnet for søknader etter 10 november, altså for 5 uker siden. Dette programmet er åpent til 31 desember 2023, eller så lenge pengene varer.

I henhold til denne resolusjonen er det avsatt i overkant av 42 millioner Euro til fornybar energi. Det er delt inn i 7 forskjellige program.

 De fire første er bedrifter som ansees viktig for økonomien, men der åpnes det også for «ikke kommersielle bedrifter» å søke.

 Det er ett program for «magasinering av energi» i eksisterende anlegg, etter gitte kriterier.

 Et program for oppgradering av anlegg i boligkomplekser for eldre (tercer edad), og sluttelig et program for fototermica i felleseier (solgangere).

 Det er ikke avsatt en eneste Euro til direkte støtte til privathusholdninger.

 Men det betyr ikke at det ikke er støtteordninger ute og går, men de er indirekte. Altså som en rabatt på skatt og avgift. Det er ene i eiendomsavgiften IBI. Denne skatten er kommunal, og rabatten er forskjellig fra kommune til kommune. Eksempelvis er det ingen rabatt i Altea og La Nucia, mens det er 40% rabatt i Alfas. I Santa Pola er den samme rabatten 50%.

 Det neste er skattefradrag. Det forutsetter at huseier er skattepliktig til Spania, og betaler inntektsskatt (IRPF). Jeg vet ikke hvordan dette fradraget beregnes, men maks skattelette er 1.500,- Euro. Dette er en regional ordning som gjelder hele Comunidad Valenciana,, uansett hvilken kommune man bor i. De aller fleste utlendingene som har bolig i Spania, er skattemessig bosatt i sitt opprinnelsesland, og får dermed ikke noen glede av denne ordningen.