18. jan, 2021

Sjølproduksjon.

Et historisk øyeblikk. Odd Gunnar Skomsøy kan fornøyd konstatere at han selger egenprodusert strøm, produsert av sol celle paneler, til Iberdrola. Han er den første av Nilsen Multiservices S.L. kunder som har alt i orden for å selge strøm. Det vil gjøre strømregningen enda mindre.

Et historisk øyeblikk. Odd Gunnar Skomsøy kan fornøyd konstatere at han selger egenprodusert strøm, produsert av sol celle paneler, til Iberdrola. Han er den første av Nilsen Multiservices S.L. kunder som har alt i orden for å selge strøm. Det vil gjøre strømregningen enda mindre.