28. feb, 2018

Rør inspeksjon

Der har vi gjort vår første rørinnspeksjon. Det var for å sjekke hvorfor en beboer på Cap Negret ikke ikke hadde avtrekk fra kjøkkenviften. Innspeksjonen avdekket en konstruksjonsfeil i systemet, så både arkitekten og konstruktøren skulle hatt en skikkelig smekk på fingrene.