10. jan, 2016

Havari ???

Er det krise så rykker vi ut til alle døgnets tider. Sist var det en varmtvannstank som lekket. Vi er ikke lenger enn en telefonsamtale unna.

🙂